Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar için emlak vergisi, bina inşaat harcı ve imar ile ilgili harçlara istisnası uygulaması hk. Yönetmelikler yayımlandı

“6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da belirtilen hükümler uyarınca; yatırım teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar için emlak vergisi, bina inşaat harcı ve imar ile ilgili harçlara istisnası uygulaması ile hakkında Belediye Gelirleri Kanunu ve Emlak Vergisi Kanunu kapsamında yönetmelikler yayımlandı.


Resmi gazete 1
Resmi gazete 2