ATIKSU ARITMA TESİSİ

YALKİM OSB Atıksu Arıtma Tesisi 17303 m2 yüzölçümlü alan üzerinde, 9566 m2 yüzölçümlü kapalı alanda yer almaktadır. Atıksu Arıtma Tesisi’ne atıksular 5 ayrı boru hattı ile giriş yapmaktadır. Atıksu arıtma tesisinde fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ve çamur susuzlaştırma birimleri yer almaktadır.

ARITMA TESİSİ KAPASİTESİ

YALKİM OSB Atıksu Arıtma Tesisi 15.000 m3/gün atıksu debisini karşılayacak kapasitede olup 34.000 kg KOİ/gün ve 5.000 kg TKN/gün kirlilik yükünü Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen yasal deşarj kriterlerine indirecek yeterlilikte dizayn edilmiştir. YALKİM OSB Atıksu Arıtma Tesisinin projesi 15.01.2014 tarihinde onaylanmıştır. Tesis 27 kişiden oluşan bir ekip (tesis müdürü, mühendis, tekniker, işletme ve bakım operatörleri) tarafından 24 saat 365 gün esası ile vardiyalı düzende işletilmektedir. Arıtma tesisinin işletimi “scada” üzerinden takip edilerek, proses parametreleri ve ekipman arızalarına anında müdahale edilmektedir. Bu sayede arıtma prosesi güvenliğinin maksimum düzeyde tutulmaktadır.

ARITMA TESİSİ ÜNİTELERi
  • Izgara Kanalı
  • Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi
  • Dengeleme Havuzu
  • Hızlı Karıştırma Havuzu
  • Yavaş Karıştırma Havuzu
  • Kimyasal Çökeltme Havuzu
  • Havalandırma Havuzu
  • Biyolojik Çökeltme Havuzu
  • Çamur Havuzu