Başkanın Mesajı

Ülkemizde yerel yönetimlerden izin alınmak suretiyle kendiliğinden oluşmuş sanayi alanlarının “ıslah” edilerek organize sanayi bölgesine çevrilmesi, böylece daha önce oluşmuş sanayi yapılanmasının belli bir alt yapı donatısına sahip olması sağlanarak, küreselleşen dünya ekonomisinde rekabet güçlerinin artırılması, çevresel koşulların iyileştirilmesi, yeni sanayi yatırımları için uygun alanlar yaratılması amaçlanmış ve bu amaçla “Islah OSB”lerin kurulması konusunda yasal düzenlemeler yapılmıştır.

YALKİM OSB, bu amaç doğrultusunda sahip olduğu uygun koşullar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı ıslah OSB kurma başvurusu 3 Temmuz 2015 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlık onayı ile tüzel kişilik sahibi olmuştur.

Yalova Islah Komisyonu’nun tespitleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayı ile belirlenen ıslah şartlarımız, sahip olduğumuz güçlü alt yapı ve vizyonumuzla kusursuz bir şekilde kısa süre içinde tamamlanarak ilk aşamada Yalova Islah Komisyonu ve ardından da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygun görüşleri ile 29 Aralık 2017 tarihinde kuruluş protokolü onaylanmış ve tam yetkili OSB statüsü kazanılmıştır.

YALKİM OSB tüzel kişilik kazandığı tarihten itibaren kurumsallaşmaya büyük önem vererek mevzuatlarda OSB’lere verilen tüm sorumlukları yerine getirebilecek alt yapı çalışmaları üzerinde yoğunlaşmıştır.

2018 yılında yürütülen çalışmalar sonucunda Bölge Müdürlüğümüzde kurduğumuz Kalite Yönetim Sistemi altyapısı ile TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem belgesi almaya hak kazandık.

Bu çerçevede katılımcı şirketlerimize sunmuş olduğumuz tüm hizmetlerde şimdiye kadar olduğu gibi kurumsal çizgimizle faaliyetlerimizi vizyon ve misyonumuza uygun şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Saygılarımla
Atakan KAPLAN